Penyediaan dokumentasi hibah mengikut keperluan perundangan syariah.