Walaupun segala usaha telah dibuat untuk memastikan bahawa maklumat yang diberikan dalam laman web ini adalah tepat dan boleh dipercayai, MiiM tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan khas, sampingan atau berbangkit yang mungkin timbul daripada penggunaan maklumat yang diperoleh dari Laman Web ini.