MiiM menyediakan rangkaian produk perkhidmatan serba lengkap seperti berikut:

Dokumen Wasiat

 •  

  Wasi

 •  

  Pesanan

 •  

  Wasiat Amal Jariah

Langgan

Dokumen Hibah

 •   

   

  Rumah / Tanah / Tanah Berkelompok

 •   

   

  Kenderaan

 •  

  Simpanan / Saham Amanah / Takaful

 •  

  Perniagaan

 •  

  Saham

Langgan

Khidmat Pentadbiran Pusaka

 •  

  Pusaka Kecil

 •  

  Pusaka Besar

Langgan